P I P
កម្មវិធីវិនិយោគសាធារណៈ (ក.វ.ស.) ៣ឆ្នាំរំកិល គឺជាឧបករណ៍គោលនយោបាយ សម្រាប់សម្រេចបានអាទិភាពនានាដែលមានចែងក្នុងផែនការយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ (ផ.យ.អ.ជ.) តាមរយៈការស្នើឡើងនូវគម្រោងវិនិយោគសាធារណៈដែលអាចឆ្លើយតប ទៅនឹងផ.យ.អ.ជ. និងការតម្រឹមតម្រង់ធនធានអភិវឌ្ឍន៍របស់ជាតិ។
កម្មវិធីវិនិយោគសាធារណៈ
រូបភាព ចំណងជើង ទំហំ សកម្មភាព
No Image កម្មវិធីវិនិយោគសាធារណៈ ៣ ឆ្នាំរំកិល ២០១៨-២០២០ 69607 KB Download
No Image កម្មវិធីវិនិយោគសាធារណៈ ៣ ឆ្នាំរំកិល ២០២១-២០២៣ 55286 KB Download
No Image កម្មវិធីវិនិយោគសាធារណៈ ៣ ឆ្នាំរំកិល ២០២០-២០២២ 59504 KB Download
No Image កម្មវិធីវិនិយោគសាធារណៈ ៣ ឆ្នាំរំកិល ២០១៩-២០២១ 2645 KB Download